Utbildningarna kommer direkt till dig!

Nuvarande utbildningar

  • Bemötande äldre
  • Bemötande funktionshindrade
  • Hygien
  • Dokumentation
  • Lagar och förordningar
  • Repetition lagar och förordningar
  • Vård i livets slutskede
  • Specialanpassade introduktioner

Logga in till utbildningarna