Edukey förverkligar värdegrunder

Att få värdegrunder att återspegla sig ute i den praktiska verkligheten är ofta en stor utmaning. Genom Edukeys utbildningar kan ni omvandla värdegrunderna till specifika åtgärder i verksamheten.